Det kollektive overenskomstbegreb

Videoen “Det kollektive overenskomstbegreb” omhandler det kollektive overenskomstbegreb, overenskomstens parter, AT 1991/37 (Aalborg Boiler), overenskomstens indhold og form, AT 2003/36 (P. V. Trælast og Byggemarked), arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer, lønmodtagerbegrebet, U1970/943 (Partsfiskere), AT 1999/13, AT 2007/165 – ARD 24/8 2007 (Aller Press), FV 5/4 2010 (Aller Media).

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2009: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Det kollektive overenskomstbegreb” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 1, siderne 121 til 126.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2013 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 3.1.2014.