Lønmodtagerbegrebet

Videoen “Lønmodtagerbegrebet” omhandler lønmodtagerbegrebet.

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet ”Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet” fra lærebogens kapitel 1, afsnit 1.2, siderne 21 til 22. Podcasten knytter sig endvidere til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2012: Lærebog i ansættelsesret og personalejura. Afsnittet ”Lønmodtagerbegrebet” fra lærebogens kapitel 1, afsnit 1.2, siderne 29 og 30.

Podcasten er optaget den 6.9.2015.