Overenskomsters ophør

Videoen “Overenskomsters ophør” omhandler overenskomsters ophør, hovedaftalens § 7, anden overenskomst træder i stedet, Arriva-dommen ARD 31/3 2010 A2009.255, Unilever-dommen ARD 15/11 2007 A2007.067 AT 2007/125, arbejdsstandsning, Alarmselskabs-dommen AT 1993/134 AR 93176, CSC-dommen ARD 23/6 2011 AR2011.0365 og udmeldelse af arbejdsgiverforening.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Overenskomsters ophør ” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 5, siderne 140 til 142.

Podcasten er optaget den 25.9.2014

.