Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde

Videoen omhandler virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, herunder historie, direktivets anvendelsesområde, virksomhedsoverdragelseslovens § 1, de fire karakteristika, klassisk form for virksomhedsoverdragelse, salg af enkelte aktiver, overdragelse, entrepriseaftale, arbejdsgiverskifte, aktiehandel, fusion, økonomisk enhed og r

etspraksis om identitetskravet.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 1.3.1, siderne 357 til 359.

Podcasten er optaget den 28.12.2014.