Lønmodtagers retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Udover lovteksten bygger podcasten på afsnit 1.3.2 om lønmodtagers pligter og rettigheder over for erhverver i kapitel 12 om ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet på siderne 359–361 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014.

Podcasten bygger endvidere på underafsnit 3 om identitetsændringer på arbejdsgiverside i afsnit XVI om ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet på side 208 i Ole Hasselbalchs lærebog Arbejdsret fra 2013.

Podcasten omhandler hverken virksomhedsbegrebet efter lovens § 1 eller afskedigelsesbeskyttelsen efter lovens § 3.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 17.1.2016 i Odense.