Frasigelse af overenskomster

Om frasigelse af overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Podcasten knytter sig til afsnit 3.2 om overenskomstpligter ved virksomhedsoverdragelse i kapitel 4 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014. Afsnittet omfatter siderne 136 – 138.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 22.4.2 om Hvem er dækket af overenskomsten (dennes personlige gyldighedsområde)? i Ole Hasselbalch lærebog Arbejdsret fra 2013. Emnet behandles på side 358.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 23.1.2016 i Odense.