Indsamling af informationer om jobansøgere

 

Podcasten knytter sig til afsnit 1.2 om Indsamling af informationer om jobansøgere i kapitel 10 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Emnet behandles på siderne 282 – 284.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 3 om Informationsudveksling vedrørende ansættelsen i Ole Hasselbalchs bog: Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 223 – 228.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 16.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Hvad må en arbejdsgiver spørge en ansøger om i forbindelse med en ansættelse?

Balancen mellem arbejdsgiverens interesser i at få belyst ansøgerens egenskaber bedst muligt og hensynet til ansøgerens privatliv, værdighed og integritetsbeskyttelse i bredeste forstand, er kernen i reguleringen af arbejdsgiverens adgang til indsamling af informationer om jobansøgere.

Ledelsesretten

Persondatalovens § 5 – proportionalitetsprincippet. Datatilsynets afgørelse af 9. februar 2004. Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2010

Persondatalovens § 29

Forskelsbehandlingslovens §§ 4 og 6

Ligebehandlingslovens §§ 2 og 13

Helbredsoplysningslovens §§ 2 og 6 og Højesterets dom af 9. juni 2015    http://domstol.fe1.tangora.com/S%C3%B…