Kontrolforanstaltninger 1

 

Podcasten omhandler arbejdsgiverens adgang til at foretage kontrolforanstaltninger.

Podcasten knytter sig til afsnit 1.5 om kontrolforanstaltninger i kapitel 5 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Afsnittet omfatter siderne 142 – 145.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 1.2 om Kontrolforanstaltninger i Ole Hasselbalchs Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 443 – 447.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 8.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Den Faste Voldgiftsrets dom af 23. oktober 1913 er omtalt i Kort om kontrolforanstaltninger af Keld Burmølle og Linda Rudolph Greisen, 2013, DA-Forlag