Kontrolforanstaltninger 3

 

Podcasten omhandler arbejdsgiverens adgang til at foretage kontrolforanstaltninger af lønmodtagerne, herunder hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Podcasten knytter sig til afsnit 1.5 om kontrolforanstaltninger i kapitel 5 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Afsnittet omfatter siderne 142 – 145.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 1.2 om Kontrolforanstaltninger i Ole Hasselbalchs Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura fra 2016. Emnet behandles bl.a. på siderne 443 – 447.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2016 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 9.1.2017 i Odense.

Supplerende kilder:

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. 2006.343 mellem LO for HK/Handel mod DA for HTS for A/S http://arbejdsretten.dk/media/9926/a2…

Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 i sag nr. 2010.51 mellem LO for 3F mod DA for Dansk Byggeri for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1090487…

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag. nr. 2012.177 mellem LO for Dansk El-Forbund mod DA for Tekniq for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1106404…

Arbejdsrettens dom af 2. december 2016 i sag nr. 2015.315 mellem LO for 3F mod DA for DI for A/S http://arbejdsretten.dk/media/1210373…

Den europæiske menneskerettighedsdomstols dom af 12. januar 2016 i sag nr. 61496/08 mellem Bărbulescu og Rumænien http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1…