Urimelige opsigelser 3

Urimelige opsigelser 3 omhandler Medarbejderens forhold og FV 15/9 2010 (Vagt DK).

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 10.1.2015.

 

Urimelige opsigelser 2

Urimelige opsigelser 2 omhandler Rimelighedskravet og U2002.2026H (Rambøll).

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 8.1.2015.

 

Urimelige opsigelser 1

Urimelige opsigelser 1 omhandler Hovedaftalen mellem DA og LO (1960), Funktionærloven (1964), Hjemmel, U2003.1570H (DFDS), Udenforstående lønmodtagere, U2005.3332H (Skagen Jernstøberi) og Anciennitetsbetingelser.

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 7.1.2015.