Frasigelse af overenskomster

Om frasigelse af overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Podcasten knytter sig til afsnit 3.2 om overenskomstpligter ved virksomhedsoverdragelse i kapitel 4 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014. Afsnittet omfatter siderne 136 – 138.

Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 22.4.2 om Hvem er dækket af overenskomsten (dennes personlige gyldighedsområde)? i Ole Hasselbalch lærebog Arbejdsret fra 2013. Emnet behandles på side 358.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 23.1.2016 i Odense.

Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde

Videoen omhandler virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, herunder historie, direktivets anvendelsesområde, virksomhedsoverdragelseslovens § 1, de fire karakteristika, klassisk form for virksomhedsoverdragelse, salg af enkelte aktiver, overdragelse, entrepriseaftale, arbejdsgiverskifte, aktiehandel, fusion, økonomisk enhed og r

etspraksis om identitetskravet.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 1.3.1, siderne 357 til 359.

Podcasten er optaget den 28.12.2014.

Overenskomsters ophør

Videoen “Overenskomsters ophør” omhandler overenskomsters ophør, hovedaftalens § 7, anden overenskomst træder i stedet, Arriva-dommen ARD 31/3 2010 A2009.255, Unilever-dommen ARD 15/11 2007 A2007.067 AT 2007/125, arbejdsstandsning, Alarmselskabs-dommen AT 1993/134 AR 93176, CSC-dommen ARD 23/6 2011 AR2011.0365 og udmeldelse af arbejdsgiverforening.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Overenskomsters ophør ” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 5, siderne 140 til 142.

Podcasten er optaget den 25.9.2014

.

Kutyme

De regler, der skabes gennem praksis kaldes for retligt bindende kutymer (kutymer). Denne podcast handler om hvordan kutymer opstår, de forskellige typer af kutymer, opsigelse af kutymer og AT 1989/68 (Vestsjællands Avissats ApS).
Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Lokalaftaler” fra lærebogens kapitel 5, afsnit 3.2, siderne 163 – 164.
Podcasten knytter sig også til Moderniseringsstyrelsens vejledning: Personaleadministrativ Vejledning (PAV).
Podcasten er optaget den 1.11.2015.

 

 

Det kollektive overenskomstbegreb

Videoen “Det kollektive overenskomstbegreb” omhandler det kollektive overenskomstbegreb, overenskomstens parter, AT 1991/37 (Aalborg Boiler), overenskomstens indhold og form, AT 2003/36 (P. V. Trælast og Byggemarked), arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer, lønmodtagerbegrebet, U1970/943 (Partsfiskere), AT 1999/13, AT 2007/165 – ARD 24/8 2007 (Aller Press), FV 5/4 2010 (Aller Media).

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2009: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Det kollektive overenskomstbegreb” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 1, siderne 121 til 126.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2013 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 3.1.2014.