ARD 18.12.2015 – SSP Technology

 

Arbejdsrettens dom af 18. december 2015 i sagen vedrørende virksomheden SSP Technology illustrerer, hvilke kriterier der tillægges betydning ved sondringen mellem vikarbureauarbejde og entreprise, og hvem der har bevisbyrden for, hvorvidt der er tale om vikarbureauarbejde eller entreprise.

Podcasten er optaget til studerende på valgfaget Arbejdsret – af Christian Jensen den 13.2.2016 i Odense.

Lønmodtagerbegrebet

Videoen “Lønmodtagerbegrebet” omhandler lønmodtagerbegrebet.

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet ”Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet” fra lærebogens kapitel 1, afsnit 1.2, siderne 21 til 22. Podcasten knytter sig endvidere til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2012: Lærebog i ansættelsesret og personalejura. Afsnittet ”Lønmodtagerbegrebet” fra lærebogens kapitel 1, afsnit 1.2, siderne 29 og 30.

Podcasten er optaget den 6.9.2015.