Grundlæggende arbejdsret – tilføjelser

Grundlæggende arbejdsret
Grundlæggende arbejdsret af Jens Kristiansen 3. udgave 2014

En ikke komplet oversigt over tilføjelser til lærebogen Grundlæggende arbejdsret af Jens Kristiansen, 3. udgave, 2014:

Kapitel 7. Det fagretlige processystem

Afsnit 2.1. Hovedsagstyper

Arbejdsretslovens § 9 er ændret ved lov nr. 1369 af 16.12.2014.

Kapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformer

Afsnit 2.4.1 Vikarforholdets særegne karakter

Lov nr. 595 af 12.6.2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. er ændret ved lov nr. 1369 af 16.12.2014.

Kapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet

Afsnit 2.2. Fratrædelsesgodtgørelse

Funktionærlovens § 2 a om fratrædelsesgodtgørelse er ved lov nr. 52 af 27.1.2015 ændret med virkning fra 1.2.2015.

Afsnit 4.2. Kunde- og konkurrenceklausuler

Funktionærlovens §§ 18 og 18 a om konkurrence- og kundeklausuler er ved lov nr. 1565 af 15.12.2015 om ansættelsesklausuler ophævet med virkning fra 1.1.2016.

Afsnit 4.3. Jobklausuler aftalt mellem erhvervsdrivende

Lov nr. 460 af 17.6.2008 om arbejdsgivers brug af jobklausuler er ved lov nr. 1565 af 15.12.2015 om ansættelsesklausuler ophævet med virkning fra 1.1.2016.

Forslag til tilføjelser modtages med tak.

Senest opdateret 16.12.2015