Ferie

Videoen omhandler ferie, ferieloven, ufravigelighed, optjening af feriedage, 25 feriedage, afholdelse af ferie, hovedferie, restferie, ferien begynder, ferie med feriegodtgørelse, ferie med løn, ferieKonto eller feriekort, overførsel af ferie og feriefridage.

Videoen er optaget den 3. december 2012.

Forelæsningen dækker afsnit 5 om ferie i kapitel 11 (side 348 – 350) i Jens Kristiansens Grundlæggende arbejdsrets (2009) udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag.