Mindsteløn

Min

dsteløn omhandler Mindsteløn, Udstationeringsdirektivet, Udstationeringsloven, Regulering af mindsteløn, U2002.222Ø Bogense Efterskole og Lovgivning om løn.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Mindsteløn” fra lærebogens kapitel 11, afsnit 1, siderne 325 til 327.

Podcasten er optaget den 22.11.2014 i Odense.