Lønmodtagers retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Podcasten omhandler virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 fra 2002.

Udover lovteksten bygger podcasten på afsnit 1.3.2 om lønmodtagers pligter og rettigheder over for erhverver i kapitel 12 om ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet på siderne 359–361 i Jens Kristiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2014.

Podcasten bygger endvidere på underafsnit 3 om identitetsændringer på arbejdsgiverside i afsnit XVI om ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet på side 208 i Ole Hasselbalchs lærebog Arbejdsret fra 2013.

Podcasten omhandler hverken virksomhedsbegrebet efter lovens § 1 eller afskedigelsesbeskyttelsen efter lovens § 3.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2015 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 17.1.2016 i Odense.

Overenskomsters ophør

Videoen “Overenskomsters ophør” omhandler overenskomsters ophør, hovedaftalens § 7, anden overenskomst træder i stedet, Arriva-dommen ARD 31/3 2010 A2009.255, Unilever-dommen ARD 15/11 2007 A2007.067 AT 2007/125, arbejdsstandsning, Alarmselskabs-dommen AT 1993/134 AR 93176, CSC-dommen ARD 23/6 2011 AR2011.0365 og udmeldelse af arbejdsgiverforening.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Overenskomsters ophør ” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 5, siderne 140 til 142.

Podcasten er optaget den 25.9.2014

.

Det kollektive overenskomstbegreb

Videoen “Det kollektive overenskomstbegreb” omhandler det kollektive overenskomstbegreb, overenskomstens parter, AT 1991/37 (Aalborg Boiler), overenskomstens indhold og form, AT 2003/36 (P. V. Trælast og Byggemarked), arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer, lønmodtagerbegrebet, U1970/943 (Partsfiskere), AT 1999/13, AT 2007/165 – ARD 24/8 2007 (Aller Press), FV 5/4 2010 (Aller Media).

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2009: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Det kollektive overenskomstbegreb” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 1, siderne 121 til 126.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2013 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 3.1.2014.