ARD 18.12.2015 – SSP Technology

 

Arbejdsrettens dom af 18. december 2015 i sagen vedrørende virksomheden SSP Technology illustrerer, hvilke kriterier der tillægges betydning ved sondringen mellem vikarbureauarbejde og entreprise, og hvem der har bevisbyrden for, hvorvidt der er tale om vikarbureauarbejde eller entreprise.

Podcasten er optaget til studerende på valgfaget Arbejdsret – af Christian Jensen den 13.2.2016 i Odense.