Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde

Videoen omhandler virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde, herunder historie, direktivets anvendelsesområde, virksomhedsoverdragelseslovens § 1, de fire karakteristika, klassisk form for virksomhedsoverdragelse, salg af enkelte aktiver, overdragelse, entrepriseaftale, arbejdsgiverskifte, aktiehandel, fusion, økonomisk enhed og r

etspraksis om identitetskravet.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 1.3.1, siderne 357 til 359.

Podcasten er optaget den 28.12.2014.

Mindsteløn

Min

dsteløn omhandler Mindsteløn, Udstationeringsdirektivet, Udstationeringsloven, Regulering af mindsteløn, U2002.222Ø Bogense Efterskole og Lovgivning om løn.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Mindsteløn” fra lærebogens kapitel 11, afsnit 1, siderne 325 til 327.

Podcasten er optaget den 22.11.2014 i Odense.

Overenskomsters ophør

Videoen “Overenskomsters ophør” omhandler overenskomsters ophør, hovedaftalens § 7, anden overenskomst træder i stedet, Arriva-dommen ARD 31/3 2010 A2009.255, Unilever-dommen ARD 15/11 2007 A2007.067 AT 2007/125, arbejdsstandsning, Alarmselskabs-dommen AT 1993/134 AR 93176, CSC-dommen ARD 23/6 2011 AR2011.0365 og udmeldelse af arbejdsgiverforening.

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Overenskomsters ophør ” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 5, siderne 140 til 142.

Podcasten er optaget den 25.9.2014

.

Urimelige opsigelser 4

Urimelige opsigelser 4 omhandler Arbejdsgiverens forhold, 25-års reglen på DA/LO-området, Frister i DA/LO Afskedigelsesnævnet, Sanktionering af urimelige opsigelser, AN 12/4 2011 (Zoologisk Have) og AN 4/8 2009 – sag nr. 20081168.

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 15.1.2015.

Urimelige opsigelser 3

Urimelige opsigelser 3 omhandler Medarbejderens forhold og FV 15/9 2010 (Vagt DK).

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 10.1.2015.

 

Urimelige opsigelser 2

Urimelige opsigelser 2 omhandler Rimelighedskravet og U2002.2026H (Rambøll).

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 8.1.2015.

 

Urimelige opsigelser 1

Urimelige opsigelser 1 omhandler Hovedaftalen mellem DA og LO (1960), Funktionærloven (1964), Hjemmel, U2003.1570H (DFDS), Udenforstående lønmodtagere, U2005.3332H (Skagen Jernstøberi) og Anciennitetsbetingelser.

Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Urimelige opsigelse” fra lærebogens kapitel 12, afsnit 2.3, siderne 370 til 377.

Podcasten knytter sig også til Ole Hasselbalchs lærebog fra 2013: Arbejdsret. Kapitel 14, afsnit 1.5.2 “Generelle regler om usaglig afskedigelser”, siderne 163 – 168.

Podcasten er optaget den 7.1.2015.

Kutyme

De regler, der skabes gennem praksis kaldes for retligt bindende kutymer (kutymer). Denne podcast handler om hvordan kutymer opstår, de forskellige typer af kutymer, opsigelse af kutymer og AT 1989/68 (Vestsjællands Avissats ApS).
Podcasten knytter sig til Jens Kristiansens lærebog fra 2014: Grundlæggende arbejdsret. Afsnittet “Lokalaftaler” fra lærebogens kapitel 5, afsnit 3.2, siderne 163 – 164.
Podcasten knytter sig også til Moderniseringsstyrelsens vejledning: Personaleadministrativ Vejledning (PAV).
Podcasten er optaget den 1.11.2015.

 

 

Det kollektive overenskomstbegreb

Videoen “Det kollektive overenskomstbegreb” omhandler det kollektive overenskomstbegreb, overenskomstens parter, AT 1991/37 (Aalborg Boiler), overenskomstens indhold og form, AT 2003/36 (P. V. Trælast og Byggemarked), arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer, lønmodtagerbegrebet, U1970/943 (Partsfiskere), AT 1999/13, AT 2007/165 – ARD 24/8 2007 (Aller Press), FV 5/4 2010 (Aller Media).

Podcasten bygger på Jens Kristiansens lærebog fra 2009: Grundlæggende arbejdsret. Denne podcast omhandler afsnittet “Det kollektive overenskomstbegreb” fra lærebogens kapitel 4, afsnit 1, siderne 121 til 126.

Podcasten er optaget til de studerende på valgfaget Arbejdsret – efteråret 2013 på Syddansk Universitet af Christian Jensen den 3.1.2014.